چیپست – پادکست صوتی شماره 55

پادکست چیپست شماره 055

پنجشنبه هر هفته می توانید پادکست های صوتی چیپست را گوش دهید.

چیپست – پادکست صوتی

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

پادکست صوتی چیپست - شماره 055

حامی این شماره از پادکست چیپست ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

شماره 57 پادکست چیپست
پادکست

پادکست چیپست – شماره 57

با پادکست چیپست هر هفته از جدیدترین اخبار و اتفاقات حوزه تکنولوژی در دنیا با خبر باشید. آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید

پادکشت چیپست - شماره 056
پادکست

پادکست چیپست – شماره 56

با پادکست چیپست هر هفته از جدیدترین اخبار و اتفاقات حوزه تکنولوژی در دنیا با خبر باشید. آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید