چیپست – پادکست صوتی شماره 55

پادکست چیپست شماره 055

پنجشنبه هر هفته می توانید پادکست های صوتی چیپست را گوش دهید.

چیپست – پادکست صوتی

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

پادکست صوتی چیپست - شماره 055

حامی این شماره از پادکست چیپست ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

پادکست هفتادم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره هفتاد

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

پادکست چیپست شماره 69
پادکست

پادکست چیپست شماره شصت و هشتم

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره