چیپست – پادکست صوتی شماره 55

پادکست چیپست شماره 055

پنجشنبه هر هفته می توانید پادکست های صوتی چیپست را گوش دهید.

چیپست – پادکست صوتی

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

پادکست صوتی چیپست - شماره 055

حامی این شماره از پادکست چیپست ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

پادکست چیپست شماره 112
پادکست

پادکست چیپست شماره صد و دوازده

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

پادکست چیپست شماره 111
پادکست

پادکست چیپست شماره صد و یازده

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره