پادکست چیپست شماره شصت و چهارم

پادکست شصت و چهارم چیپست

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند.

شماره شصت و چهارم چیپست

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

  • پرتاب ناموفق و انفجار استارشیپ
  • کاهش فوق العاده ثروت ایلان ماسک
  • حذف آهنگ وایرال شده به دلیل نقض قانون کپی رایت
  • از تولید کیک تا خودروسازی
  • فراتر رفتن کاربران فعال اسپاتیفای از مرز نیم میلیارد نفر
  • آمار گمرک در خصوص مقدار واردات گوشی هوشمند به کشور
پادکست شصت و چهارم چیپست
پادکست شصت و چهارم چیپست

حامی این شماره ، مانیا درایو ، راهکار جامع اشتراک گذاری ابری امن برای سازمان ها

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

پادکست

پادکست چیپست شماره صد و پانزده

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

پادکست چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره صد و چهارده

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره