شیپور

با حضور حمیدرضا پاکروان مدیرعامل شیپور/رویداد استارتاپ گرایند در ماهان برگزار شد

رویداد استارتاپ گرایند با حضور جناب آقای حمیدرضا پاکروان، مدیرعامل مجموعه شیپور، ۱۱ آذر ماه در ماهان برگزار شد. رویداد استارتاپ گرایند چیست؟ رویداد استارتاپ

بیشتر بخوانید