پادکست چیپست شماره 54

هر هفته پنجشنبه ساعت 10 صبح با پادکست چیپست همراه شما هستیم. آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد: مجازات فروشندگان فیلترشکن تشکیل

بیشتر بخوانید