پادکست چیپست شماره هشتاد و سوم

شماره هشتاد و سوم چیپست

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند.

شماره هشتاد و سوم چیپست

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

  • اینترنت آزاد برای گردشگران خارجی
  • پذیرش قانون برنامه های چین توسط شرکت اپل
  • سرقت 60 هزار ایمیل دولت آمریکا در مایکروسافت توسط هکرهای چینی
  • شکایت یک آژانس تبلیغاتی از شرکت ایکس به خاطر کپی اسم
  • افتتاح بزرگترین سازه ی کروی جهان با کنسرت گروه U2
  • حل مشکل داغ شدن آیفون های 15 با به روزرسانی
شماره هشتاد و سوم چیپست
شماره هشتاد و سوم چیپست

حامی این شماره ، مانیا درایو ، راهکار جامع اشتراک گذاری ابری امن برای سازمان ها

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

شماره نودم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره نود

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

شماره هشتاد و نهم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره هشتاد و نهم

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره