پادکست چیپست شماره هشتاد و چهارم

شماره هشتاد و چهارم چیپست

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند.

شماره هشتاد و چهارم چیپست

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

  • عرضه اینترنت ماهواره ای استارلینک در هواپیماهای قطری
  • گزارش جدید اسپید تست و باز هم کاهش سرعت اینترنت ایران
  • فروش کارخانه نوآوری آزادی از طریق مزایده
  • جریمه شبکه اجتماعی ایکس در استرالیا به دلیل عدم شفافیت
  • بیش از 400 میلیون نفر کاربر فعال برای ویندوز 11
  • رکوردشکنی ماینکرفت و فروش 300 میلیون نسخه
شماره هشتاد و چهارم چیپست
شماره هشتاد و چهارم چیپست

حامی این شماره ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

شماره نودم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره نود

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

شماره هشتاد و نهم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره هشتاد و نهم

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره