پادکست چیپست شماره هشتاد و هشتم

شماره هشتاد و هشتم چیپست

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند.

شماره هشتاد و هشتم چیپست

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

  • حمله سایبری به بزرگترین بانک جهان
  • یکه تازی اخیر اسپیس ایکس
  • برون سپاری اینماد
  • قابلیت های جدید اینستاگرام
  • صحبت های جالب معاون علمی مجلس در مورد مهاجرت افراد متخخص از ایران
  • انتخاب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مرجع صدور پروانه خدمات ارتباطی
  • بکو مگوی سم آلتمن و ایلان ماسک بر سر Chat GPT و Grok
شماره هشتاد و هشتم چیپست
شماره هشتاد و هشتم چیپست

حامی این شماره ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

شماره نودم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره نود

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

شماره هشتاد و نهم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره هشتاد و نهم

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره