پادکست چیپست شماره هشتاد و نهم

شماره هشتاد و نهم چیپست

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند.

شماره هشتاد و نهم چیپست

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

  • ماجرای اخراج سم آلتمن از Open Ai و بازگشت دوباره
  • درگذشت خالق فونت وزیری
  • انفجار موشک استارشیپ در دومین پرواز آزمایشی خود
  • تکذیب شایعات خریداری شدن تپسی توسط گروه گلرنگ
  • بازارگرمی به اسم بلک فرایدی
شماره هشتاد و نهم چیپست
شماره هشتاد و نهم چیپست

حامی این شماره ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

پادکست

پادکست چیپست شماره صد و پانزده

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

پادکست چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره صد و چهارده

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره