پادکست چیپست شماره 47

پادکست چیپست 47

آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید داد:

پادکست چیپست را می توانید هر هفته پنجشنبه ها از وبسایت و شبکه های اجتماعی چیپست گوش دهید.

پادکست چیپست 47

حامی این شماره ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

پادکست

پادکست چیپست شماره هشتاد و یکم

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

پادکست

پادکست چیپست شماره هشتاد

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره