پادکست شماره 02

در این پادکست از تغییر نام فیسبوک به متا گفتیم همینطور از افزایش ثروت ایلان ماسک و گزارش جدید اسپیدتست در رابطه با اینترنت موبایل

بیشتر بخوانید