قابلیت جدید فیلیمو مدرسه

مشاوره تحصیلی با «برنامه یادگیری هفتگی» در فیلیمو مدرسه فیلیمو مدرسه با اضافه کردن بخش «برنامه یادگیری هفتگی» به پلتفرم، امکان درس خواندن با برنامه‌ریزی

بیشتر بخوانید