همراه+اول

مشارکت فعال مدیران همراه اول در میزگردهای تخصصی و کارگاه‌های کنفرانس مهندسی برق ایران

مشارکت فعال مدیران همراه اول در میزگردهای تخصصی و کارگاه‌های کنفرانس مهندسی برق ایران اپراتور اول تلفن همراه ضمن حمایت از بیست‌ونهمین کنفرانس مهندسی برق

بیشتر بخوانید