آیکن اعلان واتس اپ

واتس اپ در سکوت!

قابلیت جدیدی در واتس اپ در حال آزمایش است که به قابلیت سکوت معروف است. این اپلیکیشن اخیرا در حال آزمایش یک ویژگی جدید برای

بیشتر بخوانید