اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار

مدیرعامل دیوار تبرئه شد

اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار پس از بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر، تبرئه شد. آرمندهی سال گذشته در پی انتشار چند آگهی و محتوای نامناسب

بیشتر بخوانید