در حال حاضر که با هم صحبت می کنیم مشکل وارد کنندگان ثبت سفارش نیست، مشکل ما تخصیص ارز است

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گرچه ممنوعیت ثبت سفارش تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات لغو شد اما واردکنندگان با مشکل بزرگ تری مواجه هستند. عدم تخصیص ارز از سوی بانک

بیشتر بخوانید