پادکست 39 چیپست - تکنولوژی

پادکست چیپست شماره 39

آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید داد: گزارش افزایش سرعت اینترنت به عنوان دستاورد وزارت ارتباطات به دولت نایکی ، پر درآمدترین

بیشتر بخوانید