پادکست چیپست – شماره 56

پادکشت چیپست - شماره 056

با پادکست چیپست هر هفته از جدیدترین اخبار و اتفاقات حوزه تکنولوژی در دنیا با خبر باشید.

شماره 056 پادکست چیپست

آنچه در این شماره از چیپست گوش خواهید داد:

پادکشت چیپست - شماره 056
پادکست شماره 56 چیپست

حامی این شماره ، مانیا سرویس ، پشتوانه ای مطمئن برای تجهیزات اینترپرایز در ایران

به اشتراک گذاری این پادکست

پادکست های بیشتر

شماره هشتاد ودوم چیپست
پادکست

پادکست چیپست شماره هشتاد و دوم

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره

پادکست

پادکست چیپست شماره هشتاد و یکم

پادکست چیپست، آنچه در دنیای تکنولوژی ایران و جهان می گذرد را هر هفته برای شما به صدا تبدیل می کند. آنچه در این شماره